Черкаська школа №12
Середа, 11.12.2019, 22:32Вітаю Вас Гість | RSS
[ Головна ] [ Батьківська рада ] [ Реєстрація ] [ Вхід ]
Меню сайту

Категорії розділу
Новини Міністерства освіти
Новини ЗНО
Міські новини
Новини школи
Новини з класів
Наші досягнення
Для вчителя
Безпека життя
Спорт
Конкурси, олімпіади
Вітання і подяки
Творчість.school12
Шкільний сайт

Корисні посилання

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

ГОЛОВИ КЛАСНИХ БАТЬКІВСЬКИХ КОМІТЕТІВ
Солопенко Оксана Сергіївна           1-А
Орел Олексій Іванович                     1-Б
Шепета Людмила Сергіївна             2-А
Лініченко Наталя Вікторівна           2-Б
Дмитренко Тетяна Василівна           3-А
Гінкул Вікторія Миколаївна             3-Б
Гуріненко Віта Миколаївна              4-А
Білоус  Людмила Іванівна                 4-Б
Сухонос Тетяна Леонідівна              5-А
Борисенко Валентин Григорович    5-Б
Білогуб Тамара Людвігівна               6-А
Іщенко  Альона Віталіївна                 6-Б
Заремба Світлана Володимирівна    7-А
Одинока  Ірина Миколаївна              7-Б
Крайняя Людмила Миколаївна        8-А
Серьоженкова Людмила Панасівна 8-Б
Калашник  Людмила Василівна       8-В
Савінкова Інна Вікторівна                9-А
Манжос Ірина Іванівна                      9-Б
Мазур Ольга Павлівна                      10-А
Брель  Ірина Володимирівна           10-Б
Пароль  Олена Іванівна                    11-А
Соколенко Тетяна Миколаївна        11-Б
Козачук  Світлана Семенівна           11-В

ПОЛОЖЕННЯ
ПРО БАТЬКІВСЬКУ РАДУ ТА БАТЬКІВСЬКИЙ КОМІТЕТ
ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
1. Загальні положення
1.1. Відповідно до Положення «Про загальноосвітній навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964, у Черкаській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 Черкаської міської ради Черкаської області створюється батьківська рада та батьківські комітети.
1.2. У своїй діяльності батьківська рада та батьківські комітети керуються Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Положенням про загальноосвітній навчальний заклад» та іншими нормативними актами у галузі загальноосвітньої середньої освіти, міжнародними нормативно-правовими актами з прав людини і дитини, Статутом школи № 12, цим положенням.
1.3. Органом батьківської ради школи є загальні збори батьків.
1.4. У період між загальними зборами діє батьківська рада, яка створюється за рішенням зборів батьків школи.
1.5. До складу батьківської ради обираються представники батьківських комітетів класів, директор школи.
1.6. Органом самоврядування батьків одного класу є збори батьків даного класу. У період між зборами діє класний батьківський комітет, який формується з батьків учнів одного класу.
 
2. Мета і завдання
2.1. Метою діяльності батьківської ради та батьківського комітету є захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи, у відповідних державних, судових органах, а також надання допомоги педагогічному колективу школи в реалізації завдань загальної середньої освіти.
2.2.  Основними завданнями діяльності батьківської ради та батьківських комітетів є:
2.2.1. Допомога у здобутті учнями обов'язкової загальної середньої освіти;
2.2.2. Запобігання бездоглядності дітей у вільний від занять час;
2.2.3. Сприяння збереженню життя і здоров'я учнів;
2.2.4. В організації та проведення масових виховних заходів для дітей, організаційному забезпеченню їх літнього відпочинку та оздоровлення;
2.2.5. Сприяння соціально-правовому захисту учасників навчального процесу;
2.2.6. Всебічне зміцнення зв'язків між родинами, навчальним закладом і громадськістю з метою встановлення єдності їх виховного впливу на дітей;
2.2.7. Залучення батьківської громадськості до організації профільного навчання і професійної орієнтації учнів, позакласної і позашкільної роботи;
2.2.8. Організація роботи серед батьків з метою розповсюдження психолого-педагогічних знань серед батьків та підвищенні їх відповідальності за навчання і виховання дітей;
2.2.9. Допомога у зміцненні господарської і навчало-матеріальної бази навчального закладу
 
3. Створення батьківських рад та батьківських комітетів
3.1. Батьківська рада школи обирається простою більшістю голосів на загальних батьківських зборах школи на початку навчального року.
3.2.  Кількісний склад батьківської ради встановлюється рішенням загальних зборів батьків школи. До складу батьківської ради мають входити директор школи та представники батьківських комітетів від кожного класу або від кожної паралелі класів.
3.3. Термін повноважень батьківської ради школи визначається простою більшістю голосів учасників загальних батьківських зборів, але не може перевищувати трьох років.
3.4. У випадку, коли член батьківської ради складає свої повноваження достроково, вибори нового члена відбуваються тієї же групи виборців на загальних батьківських зборах.
3.5. Для ведення систематичної роботи батьківська рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямків роботи. Чисельність комісій та зміст їх роботи визначаються радою та затверджується її головою. 
3.6. Батьківський комітет обирається простою більшістю голосів учасників зборів батьків класу в складі голови та 3-х членів на один рік.
3.7. Батьківська рада, її президія, батьківські комітети мають право приймати свої рішення за наявності на засідання не менше двох третин їх членів.
3.8. Голова батьківської ради є членом педагогічної ради школи з правом дорадчого голосу.
3.9. Директор школи є членом батьківської ради - батьківського комітету з правом дорадчого голосу.
 
4. Організація і зміст роботи батьківських комітетів
4.1. Засідання батьківської ради та батьківського комітету проводяться в міру необхідності, але не рідше 1 разу на семестр.
4.2. Під керівництвом членів батьківської ради в школі створюються постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Чисельність комісій і зміст їх роботи визначається батьківською радою або її президією.
4.3. Батьківська рада і батьківський комітет планують свою роботу на основі плану роботи школи, рішень батьківських зборів, місцевих умов і завдань, керуючись рекомендаціями директора школи, педагогічної ради.
4.4. Для обговорення і прийняття рішень щодо найбільш важливих питань батьківська рада може скликати загальні збори батьків. Кількість делегатів на зборах від батьків кожного класу встановлюється батьківською радою.
4.5. Спірні питання при недосягненні згоди між директором школи та більшістю членів батьківської ради вирішується місцевими органами управління освітою. Спірні питання при недосягненні згоди між класним керівником і батьківським комітетом розглядаються на засіданнях батьківської ради чи її президії.
4.6. Батьківська рада школи звітується про свою роботу перед загальними зборами батьків, а батьківський комітет - перед класними батьківськими зборами в день виборів нового складу ради та комітету. За вимогою більшості батьків можуть проводитися позачергові звіти батьківської ради та батьківських комітетів.
4.7. Батьківські ради ведуть протоколи своїх засідань і зборів, які зберігаються в справах школи і передаються по акту новому складу батьківських рад.
 
5. Права та обов'язки батьківських рад та батьківських комітетів
5.1. Батьківська рада та батьківські комітети мають право:
5.1.1. Створити благодійні громадські некомерційні організації до чинного законодавства України;
5.1.2. Встановлювати зв'язки з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями, підприємствами, навчальними та науковими установами, сільсько-господарствами господарствами тощо з питань надання фінансової та матеріально-технічної допомоги школі в проведенні навчальної та виховної роботи, а також з питань ставлення батьків до виховання своїх дітей;
5.1.3.  Вносити на розгляд дирекції, педагогічної ради пропозиції щодо вдосконалення умов організації навчально-виховного процесу, організаційно-господарських питань, поліпшення роботи з батьками учнів. Дирекція школи, педагогічна рада зобов'язані в місячний термін розглянути пропозиції батьківського комітету і довести до його відома прийняті рішення;
5.1.4. За необхідності заслуховувати повідомлення дирекції, педагогічної ради про стан і перспективи навчального закладу, а також їх роз'яснень з окремих питань, які турбують батьків;
5.1.5. За необхідності заслуховувати звіти батьківських комітетів і надавати допомогу щодо поліпшення в їх роботі;
5.1.6. Скликати загальні батьківські збори;
5.1.7. Брати участь у створенні благодійного фонду і надавати пропозиції щодо вирішення питань, про надання матеріальної допомоги учням, стимулювання педагогічних працівників (надання премій), організації культурно-масових заходів, покращення харчування учнів, санітарно-гігієнічних та матеріально-технічних умов та інших питань передбачених Положенням;
5.1.8. Залучати батьків до участі в керівництві гуртками і іншими видами позакласної та позашкільної роботи;
5.1.9.  Організовувати чергування батьків під час культурно-масових заходів в школі;
5.1.10. Брати участь у прийнятті рішення щодо організації інноваційної діяльності в школі;
5.1.11. Рекомендувати своїх членів до складу ради школи;
5.1.12. Брати участь у загальних зборах колективу школи;
5.1.13. Звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання учнів;
5.1.14. Залучати благодійні батьківські внески для поліпшення матеріально-технічної бази школи;
5.1.15. Для проведення необхідних для навчального закладу ремонтно-будівельних робіт, для підтримки санітарно-гігієнічного стану школи, озеленення та оздоблення закладу;
5.2. Батьківська рада та батьківський комітет зобов'язаний:
5.2.1. Вести протоколи засідань і батьківських зборів, які зберігаються в справах школи та здаються за актом при прийомі й передачі школи;
5.2.2.  Надавати інформацію про діяльність батьківської ради та батьківського комітету школи у разі необхідності за проханням директора школи або відповідного органа управління освітою;
5.2.3.  Підвищувати ефективність діяльності батьківської ради та батьківського комітету.
 

Воїнам АТО

Дворівневі тести

Форма входу

Пошук

Календар
«  Грудень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031

Архів записів

Copyright MyCorp © 2019