Черкаська школа №12
Четвер, 14.11.2019, 20:01Вітаю Вас Гість | RSS
[ Головна ] [ Рада школи ] [ Реєстрація ] [ Вхід ]
Меню сайту

Категорії розділу
Новини Міністерства освіти
Новини ЗНО
Міські новини
Новини школи
Новини з класів
Наші досягнення
Для вчителя
Безпека життя
Спорт
Конкурси, олімпіади
Вітання і подяки
Творчість.school12
Шкільний сайт

Корисні посилання

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0


                                        СТРУКТУРА РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
             ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВЧИТЕЛІ:                            БАТЬКИ:                              УЧНІ: 

Іванова А.Л.             Шурубура В.В.            Горбенко Марія – 8б

Головко Т.В.             Горбенко О.І.             Тищенко  Олена – 7а

Лункіна Л.Ю.            Шугай Н.І.                  Ель - Тахір – 7б

Вовчок О.Ю.             Одинока І.М.              Бондар  Анастасія - 10а

Пушенко Л.М.            Кравченко Н.В.          Шапошнікова Дар’я - 10а

 


    ПЛАН РОБОТИ РАДИ
ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
на 2011-2012 н. р.


 № 

Зміст роботи

Час проведення

1

Звітньо виборча конференція Ради  школи перед громадськістю за проведену роботу у 2011-2012 н. р., про результати навчально-виховної роботи за поточний навчальний рік, господарсько-фінансову діяльність закладу, виконання річного плану роботи школи, стан травматизму та злочинності серед школярів, підготовку ЗНО та державної підсумкової атестації, літнього оздоровлення учнів. 

 Червень

 2

Звіт директора школи перед громадськістю за проведену роботу в  2011-2012н. р. 

Червень 

 3
Затвердження списків категорійних дітей на безкоштовне харчування за програмою додаткового харчування

Вересень 

 4

 Затвердження рішення про надання платних педагогічних послуг з окремих предметів на 2011-2012 н. р.

 Вересень

 5

 Прийняття  рішення про необхідність організації за батьківські кошти охорони школи.

Вересень 

 6

Прийняття рішення про співпрацю пед. колективу школи і Батьківської  Ради школи з учнівським самоврядуванням школи. 

Вересень 

 7

Про відвідування учнями навчальних занять, виконання статуту внутрішкільного розпорядку, про затвердження положення про платні послуги на 2011-2012н. р. 

 Жовтень

 8

Прийняття рішення про необхідність отримання благодійних внесків від батьків школи для утримання господарсько-матеріально-технічної бази школи 

 Вересень

 9

Підведення  підсумків  навчально-виховного  процесу за перший семестр 2011-2012 н. р. 

 Грудень

 10

Засідання Ради школи з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обовязків. 

 Грудень

 11

Прийняття рішення про організацію зимового відпочинку категорійних дітей, забезпечення їх подарунками. 

 Грудень

 12

Проведення підсумків навчально-виховного процесу за ІІ семестр 2011-2012 н. р. 

 Травень

 13

 Організація літнього оздоровлення дітей та проходження практики

 Травень
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОЗВИТКУ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
   ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
          ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ
                                     в 2011-2012 н. р
 
  • Відремонтувати стіни та стелю ІІ поверху.
  • Перефарбувати коридор ІІ  поверху.
  • Відремонтувати стелю ІІІ поверху.
  • Замінити стенди ІІ поверху.
  • Відремонтувати кабінет № 403.


 ПОЛОЖЕННЯ ПРО РАДУ
ЧЕРКАСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12
ЧЕРКАСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Відповідно до пункту 64 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 червня 2000 року № 964 «Про затвердження положення про загальноосвітній навчальний заклад», створюється рада Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12.
1.2. Рада Черкаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 (далі - рада) – це постійно діючий  у період між  загальними зборами (конференцією) орган громадського самоврядування.
1.3. У своїй діяльності рада керується Законами України «Про освіту», « Про загальну освіту», Статутом школи, цим Положенням.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ РАДИ ШКОЛИ
2.1. Метою діяльності ради є:
- сприяння демократизації і гуманізації навчально-виховного процесу;
- обєднання зусиль педагогічного та учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального закладу та удосконалення навчально-виховного процесу;
- формування позитивного іміджу та демократичного стилю управління навчальним закладом;
- розширення колегіальних форм управління навчальним закладом;
- підвищення ролі громадськості у вирішенні питань, пов’язаних з організацією навчально-виховного процесу;
2.2. Основними завданнями ради є:
- підвищення ефективності навчально-виховного процесу у взаємодії з сімєю, громадськістю,  державними та приватними інститутами;
- визначення стратегічних завдань, пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу та сприяння організаційно-педагогічному забезпеченню навчально-виховного процесу;
- формування виховного середовища;
- створення належного педагогічного клімату в навчальному закладі;
- сприяння духовному, фізичному розвитку учнів (вихованців) та набуття ними соціального  досвіду;
- підтримка громадських ініціатив щодо вдосконалення навчання та виховання учнів, творчих пошуків і  дослідно - експериментальної роботи педагогів;
- сприяння організації дозвілля та оздоровлення учнів (вихованців);
- ініціювання  дій, до сприяли б неухильному виконанню положень чинного законодавства щодо обов’язковості загальної середньої освіти;
- стимулювання  морального та матеріального заохочення учнів (вихованців), сприяння пошуку,  підтримки обдарованих дітей;
-  зміцнення партнерських зв’язків між родинами учнів (вихованців) та загальноосвітнім  навчальним закладом з метою забезпечення єдності навчально-виховного процесу.
2.3. Рада школи діє на засадах:
- законності, гласності;
- колегіальності ухвалення рішень;
- добровільності і рівноправності членства.
2.4. Рада школи співпрацює з Батьківською радою школи в меті, завданнях, організації, змістом роботи прав та обов’язків Батьківської Ради.
 
3. СТРУКТУРА РАДИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇЇ  ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. До ради обираються пропорційно представники від педагогічного колективу, учнів ІІ- ІІІ ступенів навчання, батьків і громадськості. Представники в раді і загальна її чисельність визначаються загальними зборами (конференцією) загальноосвітнього навчального закладу. Рішення про дострокове припинення роботи члена ради з будь-яких причин приймається виключно загальношкільними зборами (конференцією).
3.2. На чергових виборах склад ради оновлюється не менш ніж на третину.
3.3. Рада працює за планом, що затверджується загальними зборами (конференцією). Кількість засідань визначається їх доцільністю, але має бути не менш чотирьох разів на  навчальний рік.
3.4. Очолює раду навчального закладу голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.
3.5. Засідання ради школи може скликатися її головою або з ініціативи навчального закладу, власника (засновника), а також членами ради.
3.6. Для вирішення поточних питань рада може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій  і зміст їх роботи визначаються радою.
3.7. Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організації навчально-виховного процесу, проведенням  оздоровчих та культурно-масових заходів.
3.8. Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин.  У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.
3.9. Рішення ради, що не суперечить чинному законодавству та Статуту загальноосвітнього закладу, доводяться  в семиденний термін до відома педагогічного колективу, учнів (вихованців), батьків або осіб, які їх замінюють, та громадськості.
3.10. У разі не згоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, адміністрації, профспілкового комітету навчального закладу.
3.11. Рада школи:
- організовує виконання рішень загальних зборів (конференції);
-
вносить пропозиції щодо зміни типу, статуту, пробільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;
-
  спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального
закладу та здійснює контроль його виконанням;
-
  разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;
-
  затверджує режим роботи навчального закладу;
-
сприяє формуванню мережі класів навчального закладу, обґрунтовуючи її доцільність в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування;
-
приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників школи золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні»  або срібною медаллю «За досягнення у навчанні» та нагородження учнів похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та похвальними листами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів»;
-
  разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів (вихованців), а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;
-
  погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;
- з
аслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;
-
  бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;
-
 виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями (вихованцями);
-
  виступає ініціатором проведення добродійних акцій (ярмарків, конкурсів, тощо);
-
 вносить на розгляд педагогічної ради та відповідального органу правління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;
-
ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;
-
сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проблеми оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями (вихованцями);
-  р
озподіляє рішення про надання матеріальної допомоги учням (вихованцям);
- 
розглядає питання родинного виховання;
- 
бере участь за згодою батьків або осіб які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових  умов учнів, які перебувають в несприятливих   соціально-економічних умовах;
- 
сприяє педагогічній освіті батьків;
-  с
прияє поповнення бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;
- 
розглядає питання здобуття обов’язкової загальної освіти учнями (вихованцями);
-  о
рганізовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів (вихованців);
- 
розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи навчального закладу;

- 
вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу.

3.12. Статутом навчального закладу можуть визначатись й інші повноваження ради школи, що не суперечать чинному законодавству.
Воїнам АТО

Дворівневі тести

Форма входу

Пошук

Календар
«  Листопад 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Архів записів

Copyright MyCorp © 2019